Trage Wegen

Trage wegen zijn paden die voornamelijk gebruikt worden door niet-gemotoriseerde voertuigen, de zogenaamde wandel- en fietspaadjes. Ze zijn ook het uitgelezen middel om speelruimten en kindvriendelijke publieke ruimten op een veilige en aangename manier te laten doorweven met elkaar en te verbinden.

Binnen het centrum

Op het centrumplan van Geel vind je verschillende paadjes die je snel en veilig van de ene bezienswaardigheid naar de andere kunnen brengen. De trage wegen in het centrum zijn ook een belangrijk onderdeel van de aanlooproutes voor het wandelnetwerk “De Kempense Landduinen”. De twee aanlooproutes lopen langs bestaande wegen en brengen je over een kleine 4 km tot in het Grote Netewoud. Er werd gekozen voor twee routes zodat je niet via dezelfde terug moet wandelen als je ervoor kiest om één dag te komen wandelen.

Buiten het centrum

Ook buiten het centrum spelen de trage wegen een belangrijke rol in de wandelbeleving. Zo is het er bij de realisatie van het speelbos Engels Kamp gekozen om de oude spoorwegbeddingen te herbestemmen als wandelpaden en werd er een wandelvriendelijke route uitgestippeld naar het speelbos vanuit het centrum.

In Oosterlo ontsluit een kindlint de verschillende verbindingen in- en rond het dorp. Er is ook een rolstoelvriendelijke route in de omgeving van de kikkerweide via het Kloosterpad en het Molenlaakpad rondom het MPI. Elke bezoeker, jong en oud, kan hier naar hartenlust zijn zintuigen laten prikkelen.

Ga dus zeker op verkenning en ontdek nog meer mooie trage wegen in Geel!