Halle en Waag

Halle

Het gemeentehuis op de Markt was vroeger de Geelse lakenhalle en een verkoopcentrum. Het gebouw dateert van de tweede helft van de 15de eeuw. Geel was in die tijd bekend om zijn lakenwevers en blauwververs. De beroeringen van de 16de eeuw knakten de nijverheid. Bijgevolg was er geen weefnijverheid meer en ook geen lakenhalle. Vanaf 1679 werd het hele complex tot raadhuis ingericht. In 1724 werd het vergroot met het aanpalende gebouw, de Waag.

Aan het smeedijzeren balkon hangt het wapenschild van Geel, dat uit de 13de eeuw dateert. Het is het wapen en het embleem van de Heren van Geel, de familie Berthout. Het was onder het beleid van Hendrik I Berthout dat het Land van Geel een Vrijheid werd. Geel was een Heerlijkheid. Deze naam werd gegeven aan één of meerdere dorpen die naast elkaar gelegen waren en onder het beheer van eenzelfde heer vielen. Het blazoen is van goud met drie palen (verticale banden) van rood (keel) en op een gouden veld. De breking van de palen in de linkerbovenhoek door een kwartier in zilver van hermelijnen met negen staartjes in sabel (bont) is kenmerkend. Het stadswapen is getopt met een koekoek in natuurlijke kleuren. De oorsprong en de betekenis van de koekoek behoren nog steeds tot het rijk der mysteriën. Het wapenschild werd op 15 september 1841 goedgekeurd door koning Leopold I.

Bovenaan het dak van het gebouw zijn ijzeren beeldhouwwerken geplaatst: links de zeemeerman en rechts de leeuw in bladgoud.

Sinds 1988 zijn alle stedelijke diensten overgeplaatst naar het nieuwe stadhuis aan de Werft. In 2006 werden de grondige restauratiewerken aan De Halle en De Waag beëindigd. De gebouwen bieden nu onderdak aan cultuurcafé De Halle, de exporuimte van cultuurcentrum De Werft en het infokantoor van Toerisme Geel.

Waag

Toerismehuis De Waag was oorspronkelijk een burger woning en later een herberg annex brouwerij. In 1724 werd het toegevoegd aan raadshuis de Halle, het aanpalende gebouw. Na 1843 was de gemeentelijke boterwaag er gevestigd en kreeg het gebouw in de volksmond zijn huidige naam. Het uitzicht van de Halle en de Waag werd in 1894 grondig gewijzigd. De bovenverdieping werd zowel binnen als buiten veranderd. De rode bakstenen werden met een laag cement bedekt, en alles kreeg een Franse stijlvorm.

Sinds 1988 zijn alle stedelijke diensten overgeplaatst naar het nieuwe stadhuis aan de Werft. In 2006 werden de grondige restauratiewerken aan De Halle en De Waag beëindigd. De gebouwen bieden nu onderdak aan cultuurcafé De Halle, de exporuimte van cultuurcentrum De Werft en het infokantoor van Toerisme Geel.